Fõ tartalom

péntek, 09 október 2020 14:02

Rendőr tiszthelyettes (Határrendészeti rendőr)

Az intézmény felnőttképzési engedély száma: E-000280/2014.
Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2020/000409.

A képzés engedélyszáma: E-000280/2014/A006
Szakképesítés azonosító száma: OKJ 54 861 01

A képzés célcsoportja:

Középiskolai érettségi bizonyítvánnyal, és a rendőrség állományában hivatásos szolgálati jogviszonnyal rendelkező személyek, akik rész-szakképesítést már szereztek, de a rendőri szakmai végzettségük még nincs meg.

A képzés célja:

A Rendőr tiszthelyettes (Határrendészeti rendőr) szakképesítés szakmai követelmény modulok (10371-12 Csapatszolgálati feladatok, 10372-12 Járőri feladatok, 10373-12 Határrendészeti rendőri feladatok) ismeretanyagának elsajátíttatása, a komplex szakmai vizsgára való felkészítés.

A programba való bekapcsolódás feltételei:

Iskolai előképzettség: középiskolai érettségi
Bemeneti kompetenciák: -
Szakmai előképzettség: Őr-járőrtárs rész-szakképesítés
Előírt gyakorlat: -
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Pályaalkalmasság: szükséges

A rendőrségi munkahelyi vezető támogatása szükséges feltétel.

Képzési idő (óraszámok) a Képzési program szerint a 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok modultól:

  • Tanintézeti képzés: 756 óra
  • Területi gyakorlati képzés: 720 óra
  • Irányított önképzés: 724 óra
  • Összes óraszám: 2200 óra

A képzés időtartama (óraszáma) a 10371-12 Csapatszolgálati feladatok modultól:

  • Tanintézeti képzés: 360 óra
  • Területi gyakorlati képzés: 720 óra
  • Irányított önképzés: 420 óra
  • Összes óraszám: 1500 óra

A vizsga:

Modulzáró vizsgák: 

A modulok zárása a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet szerinti modulzáró vizsgákkal történik, melyek eredményes teljesítése feltétele a következő modulban való részvételnek. A modulzáró vizsga megkezdésének feltétele az adott modul értékelési követelményrendszerének történő maradéktalan megfelelés (nem lehet a képzésben résztvevőnek tantárgyi elégtelen záró osztályzata, illetve nem megfelelt minősítése).

A modulok teljesítését követően az intézmény igazolást (Tanulmányi értesítőt) állít ki a képzésben résztvevő számára, mely tartalmazza az egyes tananyagegységek (tantárgyak) értékelését.

Komplex szakmai vizsga:

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele a képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás, valamint az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele a komplex szakmai vizsga napjáig.

A szakmai vizsgát szervező intézmény az eredményes szakmai vizsga elvégzéséről szakképesítő Bizonyítványt állít ki.

Megszerezhető képesítés:

Rendőr tiszthelyettes (Határrendészeti rendőr) szakképesítés

Képzésekhez szükséges dokumentumok:

pdf dokumentum letöltése Általános tájékoztató

pdf dokumentum letöltése Képzési tájékoztató

pdf dokumentum letöltése Jelentkezési lap

Megjelent: 4321 alkalommal Utoljára frissítve: péntek, 09 október 2020 14:09